Business to Business

Nederlands

logo-The Koi Page_def
Logo Koiwish_def

Contact:
+31 615886956 - Whatsapp
siebe@koiwish.com - Email
TheKoiPage - Facebook
TheKoiPage - Instagram

Directeur:
Siebe van Tilburg

 

TKP B2B: Uw Partner in Professionele Koi Samenwerking
TheKoiPage Business to Business (B2B) is een uitgebreide samenwerking tussen TheKoiPage en andere bedrijven in de koi gerelateerde markt. Wij bieden een breed scala aan mogelijkheden om uw zakelijke behoeften te vervullen.

Selectie van Koi in Japan
Het selecteren van de juiste koi is een complex proces. Het gaat niet alleen om het kiezen van de beste koi uit een vijver, maar ook om het maken van een weloverwogen afweging tussen prijs en alternatieve mogelijkheden. Een koi kan van hoge kwaliteit zijn, maar te hoog geprijsd in vergelijking met andere opties. Het vereist diepgaande kennis en ervaring in de markt om de juiste keuzes te maken. Bij TheKoiPage beschikken wij over deze expertise om u te assisteren.

Onderhandelen over prijzen
TheKoiPage koopt jaarlijks een aanzienlijke hoeveelheid koi in bij verschillende kwekers. Hierdoor hebben wij meer mogelijkheden om te onderhandelen dan partijen die minder inkopen. Samen inkopen stelt ons in staat om grotere hoeveelheden aan te schaffen en om tot een betere prijs te komen voor alle betrokken partijen. Daarom zijn wij ervan overtuigd dat wij altijd de juiste koi voor de beste prijs kunnen vinden.

Discretie en Marketing
Bij een samenwerking met TheKoiPage begrijpen wij dat u wellicht de voorkeur geeft aan discretie en een achtergrondrol voor TheKoiPage. Wij kunnen ervoor zorgen dat onze naam, logo of andere identificerende elementen niet zichtbaar zijn en dat TheKoiPage niet te traceren is.
Aan de andere kant bieden wij ook ondersteuning op het gebied van marketing. Wij helpen bij het maken van posts op sociale media en delen kennis en beelden van verschillende kwekers. Dit verrijkt de beleving rondom koi en maakt het nog interessanter.

Transport
Bij het inkopen van koi via TheKoiPage nemen wij alle zorgen omtrent transport uit handen. Wij regelen het transport voor alle koi en zorgen ook voor het netjes betalen van Azukari fees aan de kwekers. Daarnaast verzorgen wij certificaten en maken we foto's en video's van de koi die u heeft aangeschaft.

Transparantie
Bij TheKoiPage hechten wij veel waarde aan transparantie. Daarom bieden wij altijd 100% duidelijkheid over fees, prijzen en andere aspecten. Open communicatie en discussie zijn in onze ogen essentieel voor een succesvolle samenwerking. Zo zijn TheKoiPage haar marges altijd vast en transparant.

Kies voor TheKoiPage als uw betrouwbare partner in koi. Wij streven naar uw tevredenheid en willen uw zakelijke doelen helpen realiseren met onze expertise en uitgebreide mogelijkheden. Velen gingen u voor, en met succes!

English

logo-The Koi Page_def
Logo Koiwish_def

Contact:
+31 615886956 - Whatsapp
siebe@koiwish.com - Email
TheKoiPage - Facebook
TheKoiPage - Instagram

Director:
Siebe van Tilburg

 

TKP B2B: Your Partner in Professional Koi Collaboration
TheKoiPage Business to Business (B2B) is a comprehensive collaboration between TheKoiPage and other leading koi companies. We offer a wide range of possibilities to fulfill your business needs.

Selection of Koi in Japan
The selection of the right koi is a complex process. It involves not only choosing the best koi from a pond but also making a well-informed decision based on price and alternative options. A koi may be of high quality but overpriced compared to other alternatives. It requires in-depth knowledge and market experience to make the right choices. At TheKoiPage, we possess the expertise to assist you in this process.

Negotiating Prices
TheKoiPage annually purchases a significant quantity of koi from various breeders. This provides us with greater negotiation opportunities compared to entities with smaller purchases. Collaborative purchasing allows us to acquire larger quantities and achieve better prices for all parties involved. Therefore, we are confident in our ability to always find the right koi at the best price.

Discretion and Marketing
In a partnership with TheKoiPage, we understand that you may prefer discretion and a background role for TheKoiPage. This is completely understandable. We ensure that our name, logo, or any identifying elements are not visible, and TheKoiPage remains untraceable. On the other hand, we also provide marketing support. We assist in creating social media posts and share knowledge and images of various breeders, enhancing the experience and making it even more captivating.

Transportation
When purchasing koi through TheKoiPage, we take care of all transportation concerns. We arrange transport for all koi and ensure the proper payment of Azukari fees to the breeders. Additionally, we handle certificates and capture photos and videos of the koi you have acquired.

Transparency
Transparency is highly valued at TheKoiPage. Therefore, we always provide 100% clarity regarding fees, prices, and other aspects. Open communication and discussion are essential to a successful collaboration in our eyes.

Choose TheKoiPage as your reliable partner in koi. We strive for your satisfaction and aim to help you achieve your business goals through our expertise and extensive capabilities.

Scroll to Top